Trudite se! Allah će trud vaš vidjeti, a i Poslanik Njegov i vjernici...

Aktuelno

dijalog i saradnja

Islamska zajednica Bošnjaka u Zapadnoj Evropi (IGB WE) zalaže se za otvoreni dijalog sa crkvama, vjerskim zajednicama i nekonfesionalnim organizacijama, nastojeći da kroz upoznavanje, razmjenu mišljenja i iskustava različitih društvenih aktera nadogradi vlastite stavove, obogati vlastito iskustvo, te poboljša vlastite organizacione potencijale. Poseban naglasak je stavljen na saradnju sa lokalnim zajednicama,  institucijama države u kojima naše zajednice djeluju, odnosno poštivanje državnih zakona i zakona Evropske unije.

tradicija i identitet

Islamska zajednica Bošnjaka u Zapadnoj Evropi (Islamische Gemeinschaft der Bosniaken in Westeuropa, IGB WE) snažno se zalaže za očuvanje hiljadugodišnje duhovne tradicije Bošnjaka. Sloboda, sigurnost, društvena pravda, jednakost, solidarnost, zaštita ljudskih prava i sloboda, zaštita prirodne sredine, biljnog i životinjskog svijeta, sve su to vrijednosti koje muslimani trebaju čuvati, promicati i smatrati univerzalim i zajedničkim ljudskim vrijednostima.

Islamska zajednica Bošnjaka u Zapadnoj Evropi (IGB WE), kao sastavni dio Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, zalaže se za očuvanje bosanskog identiteta, bosanskog jezika, bosansko-hercegovačke kulture i tradicije. Očuvanje islamske tradicije Bošnjaka koja podrazumijeva iskustvo višestoljetnog življenja u multikonfesionalnim sredinama, uz striktno poštivanje hanefijske pravne škole i maturidijskog pravca u vjerovanju, najbolja su garancija za očuvanje nadkonfesionalnog islama koji nije konfrontiran ni sa jednom vjerskom tradicijom, kulturom, niti sa bilo kojom sekularnom i pravnom državom.

integracija i društveni angažman

Društva i državne zajednice u kojim živimo omogućuju nam da slobodno ispovijedamo svoju vjeru i ostvarujemo zakonom zagarantovana prava. Moramo to poštovati i cijeniti, moramo i sami pokazati da smo koristan faktor u njima, da i mi doprinosimo prosperitetu i razvoju društva, sekularne i pravne države. Islamska zajednica Bošnjaka u Zapadnoj Evropi (IGB WE) snažno se zalaže da njeni članovi i pripadnici doprinose društvu i državi u kojoj žive, a posebno da daju svoj doprinos očuvanju, razvoju i unaprjeđenju cijele zajednice evropskih naroda, Evropskoj uniji, koja je garancija sigurnosti, prosperiteta i blagostanja svih njenih građana.

MUFTIJA
IZ BOŠNJAKA U ZAPADNOJ EVROPI

Doktorirao na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu 2013. godine (Univerzitet u Sarajevu), naslov doktorske teze: Pravna misao Allala al-Fasija Dužnost muftije banjalučkog je preuzeo 29. maja, 2014. godine gdje ostaje do decembra 2018. godine kada je imenovan za muftiju Islamske zajednice Bošnjaka u zapadnoj Evropi. Govori arapski i engleski jezik. Služi se francuskim i španskim jezikom. Oženjen je i otac dvoje djece.