Ured muftije

ured muftije

za zapadnu evropu

Muftija je glavni vjerski autoritet na području muftiluka. Sjedište muftije za Zapadnu Evropu je u Njemačkoj. Muftija sa sjedištem u Njemačkoj obavlja dužnost glavnog imama za Njemačku. Muftija ima ured koji obavlja, protokolarne, tehničke i druge opće poslove za potrebe muftije u funkciji glavnog vjerskog autoriteta.

Muftiluk za za Zapadnu Evropu obuhvata sljedeće krovne organizacije:

 1. Islamska zajednica Bošnjaka u Njemačkoj,
 2. Islamska zajednica Bošnjaka u Austriji,
 3. Islamska zajednica Bošnjaka u Švicarskoj,
 4. Islamska zajednica Bošnjaka u Švedskoj,
 5. Islamska zajednica Bošnjaka u Norveškoj,
 6. Islamska zajednica Bošnjaka u Danskoj,
 7. Islamska zajednica Bošnjaka u Francuskoj,
 8. Islamska zajednica Bošnjaka u Velikoj Britaniji,
 9. Islamska zajednica Bošnjaka u Finskoj,
 10. Islamska zajednica Bošnjaka u Nizozemskoj
 11. Islamska zajednica Bošnjak u Beneluksu
 12. Islamska zajednica Bošnjaka u Italiji

Kao glavni vjerski autoritet na području svoje nadležnosti, muftija obavlja sljedeće poslove:

 • tumači islamske norme i izdaje fetve,
 • nadzire cjelokupan vjerski život na području svoje nadležnoszi,
 • nadzire rad glavnih imama,imama, hatiba, muallima, muderrisa i vjeroučitelja,
 • stara se o zaštiti vjerskih prava muslimana,
 • brine se o uvjetima za izvršavanje islamskih dužnosti,
 • stara se o izvršavanju odluka i uputa reisul-uleme i najviših organa Islamske zajednice,
 • predlaže imenovanje, razrješenje i premještaj glavnih imama,
 • daje mišljenje reisul-ulemi u proceduri izdavanja murasela, certifikata i dekreta imamima, hatibima, muallimima, muallimama, muderrisima, vjeroučiteljima i drugim nosiocima vjerskog autoriteta na svom području,
 • predsjedava i rukovodi Savjetom muftije,
 • vrši i druge poslove iz svoje nadležnosti.